Jump to Navigation


Concurso de traslados "personal sanitario diplomado"

viernes, 14 noviembre, 2014

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal sanitario diplomado e de formación profesional, convocado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2014

As listas coa relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as por categoría, as puntuacións provisionais desagregadas por epígrafe do baremo e os destinos provisionais, se é o caso, asignados están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141114/AnuncioG0003-101114-000... (Diario Oficial de Galicia 14-11-2014)

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=60940 (Páxina del Sergas)by Dr. Radut.