Jump to Navigation


Anuncio de bases para a formación de bolsa de traballo ats/due da residencia de persoas maiores e centro de día do Concello de Boimorto.


Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal interino como ATS/DUEANUNCIO DE BASES PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO ATS/DUE DA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES E CENTRO DE DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO


Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal interino como ATS/DUE da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto


Por Decreto da Alcaldía núm. 488/2019, de data 11/11/2019, aprobáronse as seguintes bases:


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCESO DE SELECCIÓN POR OPOSICIÓN PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL INTERINO COMO ATS/DUE DA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES E CENTRO DE DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO, que poderán ser obxecto de consulta e descarga na páxina web municipal (https://concellodeboimorto.es/gl/convocatorias-emprego) e no taboleiro de edictos do Concello de Boimorto.


En Boimorto, a 11 de novembro de 2019.


 

Categoría de Oferta Privada: 
Fecha: 
jueves, 14 noviembre, 2019


by Dr. Radut.