Jump to Navigation


XVIII XORNADA DE ENFERMERIA: "MELLORA DAS ACTITUDES NOS COIDADOS: CALIDADE DE VIDA E CALIDADE ASISTENCIAL "

Lugar: 
Lugo
Información: 

PROGRAMA

"MELLORA DAS ACTITUDES NOS COIDADOS:

CALIDADE DE VIDA E CALIDADE ASISTENCIAL"

MAÑÁ

9:00 h.-

 

Entrega de documentación

10:00h.- Inauguración

10.30h.- Mesa Redonda: “MELLORANDO A CALIDADE DOS COIDADOS AO FINAL DA

VIDA”

Modera

 D. Juan Antonio Garrido Sanjuán

Especialista en Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de

Ferrol. Coordinador da liña de traballo “Coidados ao final da vida”. Comisión

Galega de Bioética.

RELATORIOS

“¿Como nos pode axudar a Bioética a mellorar os coidados ao final da vida?

A adecuación do esforzo terapéutico e a planificación anticipada dos

coidados”

D. JUAN ANTONIO GARRIDO SANJUÁN

Especialista en Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de

Ferrol. Coordinador da liña de traballo “Coidados ao final da vida”. Comisión

Galega de Bioética.

“Unha resposta ética e de calidade desde os Coidados Paliativos: a

experiencia dun clínico”

D. ÁLVARO FERNÁNDEZ RIAL

Responsable da Unidade de Coidados Paliativos. Complexo Hospitalario

Universitario de Ferrol.

“Atención ás persoas con enfermidade crónica e avanzada. Cara o novo

modelo de atención paliativa”

D. ANGEL LÓPEZ TRIGUERO

Coordinador do Plan Galego de Coidados Paliativos. Dirección de Asistencia

Sanitaria. Servizo Galego de Saúde.

“A importancia de mellorar as habilidades de comunicación dos profesionais

en situacións de especial fraxilidade. Comunicación de malas noticias”

D. MARIANO CARRERO MOURE

Psicólogo clínico na Unidade de Saúde Mental do Hospital da Costa-Burela.

Membro do equipo de Soporte de Coidados Paliativos.

12.30 h.-

 

Descanso – Café

Visita Pósters

13.00 h.- Comunicacións

TARDE

16.30 h .- Mesa Redonda: “PREVENCIÓN DA INFECCIÓN RELACIONADA COA ATENCIÓN

SANITARIA: BOAS PRÁCTICAS”

Modera:

Da. Mª DOLORES MARTÍN RODRÍGUEZ

Xefa do Servizo de Desenvolvemento de Sistemas de Calidade. Subdirección

Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial. Servizo Galego de Saúde.

RELATORIOS

“Estratexia de Hixiene de Mans: Liderado de Enfermaría”

Da. ISAURA MARTÍNEZ MAREQUE

Supervisora da Unidade de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario

Universitario de Santiago de Compostela.

“Prevención da Infección nas Unidades de Coidados Críticos: Bacteriemia

Zero e Neumonía Zero”

Da. AMPARO DOMÍNGUEZ PEREIRA

Supervisora da UCI do Hospital do Meixoeiro. Coordinadora dos Programas

Bacteriemia Zero e Neumonía Zero. Hospital do Meixoeiro. Complexo

Hospitalario Universitario de Vigo.

“Infección relacionada coa Atención Sanitaria (IRAS) e Seguridade dos

Profesionais”

Da. ISABEL FERRREIRO CADAHÍA

Médico da Unidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública. Complexo

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

18.30 h.-

Acto de Clausura

 

Fecha: 
miércoles, 17 abril, 2013


by Dr. Radut.