Jump to Navigation


Apertura das listas de contratación temporal da Xunta de Galicia

O prazo está aberto ata o 15 de xullo
lunes, 18 marzo, 2013

Aqueles que desexen inscribirse nas listas de contratación temporal poderán facelo dende o 1 de marzo ata o 15 de xullo, sempre que cumpran os requisitos da lista correspondente (titulación, coñecemento do galego e os demais que estableza en cada caso a correspondente resolución da apertura da lista). Naquelas listas que se atopen pechadas, só poderán inscribirse aqueles que teñan servizos prestados ou exercicios aprobados do último proceso selectivo.Os documentos que deberán presentar os interesados son os seguintes:-Solicitude de inscrición debidamente cuberta-Impreso do pago da taxa-Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego-Fotocopia do DNI-Fotocopia debidamente compulsada que acredita a titulación requerida e os demais requisitos da listaA elaboración das listas farase no período comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de decembro do mesmo ano.by Dr. Radut.