RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o procedemento de acceso aos graos I a IV da carreira profesional correspondente á convocatoria do ano 2021

Visto: 42

D.O.G.A Número 226

Imprimir