RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o segundo concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de enfermaría pediátrica e saúde

Visto: 74

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o segundo concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de enfermaría pediátrica e saúde mental

Imprimir