RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 15 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, para ampliar o número de prazas.

Visto: 55

 RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 15 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, para ampliar o número de prazas.

DOG Núm. 116

Imprimir