RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados a

Visto: 25

DOG Número 176

Imprimir